Opdrachtgever: Combinatie Tessel (Boskalis, KWS) i.o.v. Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier

Functie: Senior Werkvoorbereiding

Contractvorm: UAV-GC

Beschrijving werk:

Accomp Consult assisteerde en ondersteunde de combinatie Tessel, bestaande uit Boskalis en KWS, bij de werkvoorbereiding van het project. Dit betekent betrokkenheid van het ontwerp stadium tot aan de oplevering. Het ontwerp dient te voldoen aan de gestelde eisen welke tijdens het proces van werkvoorbereiding uitgewerkt wordt tot een haalbaar en realistisch doel middels de vervaardiging van onder andere (deel)werkplannen, keuringsformulieren en een planning. Tijdens de uitvoering wordt er zorg gedragen voor het vastleggen alsmede de afhandeling van afwijkingen alsmede voor de aantoning/verificatie van de uitgevoerde werkzaamheden.
In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt de Waddenzeedijk versterkt. Op verschillende plaatsen is de dijk niet hoog genoeg, onvoldoende stabiel en is de bekleding niet sterk genoeg. Hier wordt deze gedeeltelijk verhoogd, verbreed en voorzien van een meer robuuste dijkbekleding en steenbestorting. Naast de dijkversterking geeft HHNK opdracht voor het vervangen van de gemalen Eijerland, Dijkmanshuizen en De Schans. De nieuwe gemalen garanderen een beheerste waterafvoer vanuit de polders naar de Waddenzee en faciliteiten vispassage.

Categorie├źn: Uncategorized